Vårt företag samlar in personuppgifter och speciella uppgifter på sidorna på sina webbplatser endast med frivilligt samtycke från medlemmen eller kunden för följande ändamål:

validera, fakturera och skicka beställningar till kunder

lösa avbokningar eller någon form av frågor relaterade till en beställning eller ett kontrakt, till de tjänster eller produkter som köpts av kunden;

för att säkerställa tillgång till tjänsten;

skicka periodiska nyhetsbrev och / eller varningar i uteslutande elektroniskt format;

kontakta honom på hans / hennes frivilliga begäran;

kontakta honom i frågor som rör kundrelationer;

statistiska syften.

Genom att skapa kontot eller registrera sig på vår webbutik har varje medlem eller klient uttryckt sitt samtycke till att vårt företag samlar in och hanterar sina personuppgifter, med förbehåll för och i enlighet med lagen 677/2001.

Rätt till tillgång till data:

Varje medlem eller klient har rätt att från GBART INVEST SRL på begäran och kostnadsfritt erhålla en bekräftelse på att uppgifterna om det behandlas eller inte av det.

Rätt till datastörningar

Varje medlem eller klient har rätt att erhålla från GBART INVEST SRL på en skriftlig, undertecknad och daterad begäran utan kostnad:

- i förekommande fall rättelse, uppdatering, blockering eller radering av uppgifter vars behandling inte är laglig, särskilt ofullständiga eller felaktiga uppgifter,

- i förekommande fall, omvandling till anonyma uppgifter om uppgifter vars behandling inte överensstämmer med lagen,

RESPONS

Kontakta oss via e-post på office@greatblouses.com om det finns några frågor eller förslag