Compania noastră colectează date cu caracter personal și date speciale pe paginile site-urilor sale numai cu acordul voluntar al membrului sau al clientului în următoarele scopuri:

validarea, facturarea și trimiterea comenzilor către clienți
rezolvarea anulărilor sau a oricărui tip de problemă legată de o comandă sau contract, de serviciile sau produsele achiziționate de Client;
să asigure accesul la serviciu;
trimiterea de buletine informative periodice și / sau alerte în format exclusiv electronic;
contactarea acestuia la cererea sa voluntară;
contactarea acestuia, în probleme de relații cu clienții;
scopuri statistice.

Prin crearea contului sau înregistrarea pe magazinul nostru web, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Compania noastră să colecteze și să gestioneze datele sale personale, sub rezerva și în conformitate cu Legea 677/2001.

Dreptul de acces la date:

Orice Membru sau Client are dreptul de a obține de la GBART INVEST SRL, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele referitoare la acesta sunt prelucrate sau nu de către acesta.

Dreptul la interferența datelor

Orice membru sau client are dreptul de a obține de la GBART INVEST SRL la cerere scrisa, semnat și datată, în mod gratuit:

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este legală, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea;

PĂRERE

Dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@greatblouses.com