Vårt firma samler inn personopplysninger og spesielle data på sidene på sine nettsteder bare med frivillig avtale fra medlemmet eller klienten for følgende formål:

validering, fakturering og sending av bestillinger til klienter

løse avbestillinger eller andre problemer knyttet til en bestilling eller kontrakt, til tjenestene eller produktene som er kjøpt av klienten;

for å sikre tilgang til tjenesten;

sende periodiske nyhetsbrev og / eller varsler i utelukkende elektronisk format;

kontakte ham på hans / hennes frivillige forespørsel;

kontakte ham i spørsmål om kundeforhold;

statistiske formål.

Ved å opprette kontoen eller registrere seg på nettbutikken vår har hvert medlem eller klient gitt sitt samtykke til at vårt selskap samler inn og administrerer sine personlige data, underlagt og i samsvar med lov 677/2001.

Rett til innsyn i data:

Ethvert medlem eller klient har rett til å få fra GBART INVEST SRL, på forespørsel og gratis, en bekreftelse på at dataene om det behandles eller ikke av det.

Rett til datainnblanding

Ethvert medlem eller klient har rett til å innhente fra GBART INVEST SRL på en skriftlig, signert og datert forespørsel gratis:

- der det er hensiktsmessig, retting, oppdatering, blokkering eller sletting av data hvis behandling ikke er lovlig, særlig ufullstendige eller unøyaktige data,

- der det er hensiktsmessig, transformasjon til anonyme data om data hvis behandling ikke er i samsvar med loven;

TILBAKEMELDING

Hvis det er spørsmål eller forslag, kan du kontakte oss via e-post på office@greatblouses.com